Iesniegtie objekti 2013

Objektu pieņemšana skatei ir noslēgusies.

Pagājušais gads nozarei ir bijis ļoti smags, daudz pārmetumu nākuši pār visiem būvniekiem un nozari kopumā. Tāpēc Latvijas Būvnieku asociācijas valde nopietni izvērtēja esošo situāciju. Lai arī nebija simtprocentīgs atbalsts, skati „Gada Labākā Būve Latvijā 2013” izlēma rīkot. Asociācija pārstāv galvenokārt vidējos un arī mazos būvniecības uzņēmumus, kas diemžēl pasūtījumos nesaņem lielos objektus, bet daudzos kā apakšuzņēmēji veic kvalitatīvu darbu, tie var lepoties arī ar pašu veiktajiem ne tik lieliem darbiem, piemēram: bērnu dārziem, dažādiem objektiem reģionos, privātiem pasūtījumiem, par kuriem presē daudz nerunā.

Traģēdija, kas mūs visus šokēja, vairāk pierāda kļūdas sistēmā, nevis to, ka būvniecība ir kritusi nozare un nekas labs vairs tajā nenotiek. Arī pagājušajā gadā ir godam strādāts, daudz izdarīts un būvnieki ir pelnījuši atzinību.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, sākumā daudzi nogaidīja, tomēr janvāra beigās, kad tuvojās pieteikumu iesniegšanas termiņš, pieteikto objektu skaits bija tuvu iepriekšējā gada skaitam. Šajā gadā aktīvākas, kā iepriekšējā gadā bija pašvaldības un pasūtītāji. Skates komisija iepriekš izvērtēja iesniegto objektus atbilstību skates Nolikumam un atlasīja tos, kurus vērtēs skatē un apmeklēs. Katru gadu ir problēma ar objektiem, kas uzbūvēti gada beigās, jo iesniedzot objektus skatei izvērtēšanai tiek pieprasīs būves pieņemšanas komisijas AKTS par nodošanu ekspluatācijā, kas daudziem objektiem, kas ir pabeigti gada nogalē vēl nav.

Iesniegto objektu skaits nominācijās katru gadu ir pārsteigums. Kā jau katru gadu vislielākais pieteikumu skaits ir nominācijā „Inženierbūve”, bet šogad, daudz mazāk kā iepriekšējos gados ir ceļu būves objekti (tilti, viadukti, kurus godinājām iepriekšējos gados). Šinī gadā liels objektu skaits ir nominācijā „Rekonstrukcija”. Šī nominācija šogad ir arī visraibākā un grūtāk izvērtējamā, jo rekonstruēti ir objekti sākot ar inženierbūvēm un beidzot ar objektiem, kurus varētu nosaukt par restaurētiem, daļa rekonstrukciju vairāk līdzinās jaunbūvei. Ļoti priecē, ka atsaucību ir guvusi pagājušajā gadā ieviestā nominācija „ Publiskās ārtelpas objekts”. Pārsteigums bija nelielais objektu skaits nominācijā „Renovācija, t.sk. energoefektivitātes paaugstināšana”, jo iepriekšējā gadā skatei tika izvirzīti un guva atzinību daudzi interesanti un izcili veikumi, kā poliklīnika un pašvaldības ēka Ventspilī, muzeja ēka Liepājā, CSDD ēka Talsos u.c. Ņemot vērā to, ka skatei iesniegto objektu veidi raksturo arī finanšu plūsmu būvniecībai valstī, šādas izmaiņas nodotajos objektos norāda uz Eiropas fondu naudas ietekmi uz realizētajiem projektiem. Diemžēl nominācijā „Elektromontāžas darbi” arī šogad nav pieteikts neviens objekts.

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā skates "Gada labākā būve Latvijā 2013" laureātu apbalvošana notiks kopā ar žurnālu „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Arhitektūra” konkursa „Gada būvinženieris Latvijā 2013” balvu pasniegšanu. Tā kā būvinženieru konkursu mēs nerīkojam, tad atbildēt uz jautājumu nevarēsim. (Kontakti: Agrita Lūse – žurnāla „Latvijas Būvniecība” galvenā redaktore 28373794)

Laureātu apbalvošana notiks 2014.gada 28.martā, pl.15:00, Spīķeru koncertzālē, Maskavas ielā 4/1, Rīgā.

Retorisks jautājums preses pārstāvjiem: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēti vairāk kā 6000 lielāki un mazāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar būvniecību, tādi, kas strādā ilgus gadus un ir pārdzīvojuši krīzi un tādi, kas reģistrēti nesen - jautājums: Cik būvniecībā strādājošu uzņēmumu vidēji var nosaukt  Latvijas iedzīvotāji un kādus?

 

Nike Sneakers | Nike Off-White