Skates "Gada labākā būve Latvijā 2015" laureāti

16 būvniecības profesionālās nevalstiskās organizācijas paziņo gada labākās būves Latvijā

Sagatavoja: Aija Zūle, Latvijas Būvnieku asociācija
Rīga, 17.03.2016.

Noslēgusies Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības un 13 būvniecības nozares profesionālo nevalstisko organizāciju organizētā valsts mēroga skate „Gada labākā būve Latvijā 2015”. Prominenta žūrija, kuras sastāvā ir būvniecības nozares profesionālo nevalstisko organizāciju izvirzīti 39 profesionāļi, pēc skates trīs kārtām – iesniegto dokumentu skrupulozas izpētes, objektu novērtēšanas dabā un finālistu prezentācijām ir nosaukuši 2015. gada labākās būves Latvijā.

Kad gada sākumā Latvijā tika uzsākta mūsu valsts dārgakmeņu – izcilu būvju meklēšana, 16 būvniecības nozares profesionālās nevalstiskās organizācijas apvienojās, lai deleģētu savus pārstāvjus – praktiķus žūrijas darbam skatē „Gada labākā būve Latvijā  2015”. Skate notiek jau 18 reizi, bet otro gadu skate notiek trīs kārtās, nevis divās, kā līdz šim. Trešā kārta ir atklāta – visai sabiedrībai ir iespēja vērot finālistu prezentācijas un žūrijas darbu klātienē. Jau otro gadu žūrijā strādā 39 visdažādāko jomu speciālisti, nevis desmit, kā iepriekš. Žūrija būves vērtē tik skrupulozi, ka apliecina – labākā būve var būt tikai tā, kur viss būves tapšanas process, visas komandas darbs ir vērsts uz kopīgu kvalitatīvu rezultātu. Labākā būve ir izcils komandas darbs – zinošs pasūtītājs, precīzs projekts, prasmīgs būvētājs, vērīgs būvuzraugs. Būve nevar būt izcila, ja būvētājs burtiski ir “izvilcis” slikta projektētāja darbu, labojot kļūdas un strādājot viņa vietā.

Pat sabiedrības augstu novērtēta būve var neiegūt titulu „Gada labākā būve Latvijā”, ja projektā  atrodamas neatbilstības normatīvu prasībām,  ja būvniecības gaitā pieļautas rupjas kļūdas vai  bijuši nelaimes gadījumi,  ja būvnieks nav izturējies atbildīgi pret darbuzņēmējiem vai pret valsti, piemēram, ir nopietni  nodokļu un darba drošības pārkāpumi.

Pedantiskais un profesionālais žūrijas darbs ir iemesls, kādēļ dažas būves neiekļūst skates “Gada labākā būve Latvijā” finālā vai neiegūst godalgotu pat, ka konkurence kādā no nominācijām ir minimāla, un tieši otrādi, – ja būves ir pelnījušas, tad vietas un atzinību var saņemt vairākas.
Skates “Gada labākā būve Latvijā“ augstu noliktā kvalitātes latiņa nepieļauj masveidību, bet aicina tikai uz kvalitāti.

Tieši tāpēc arī šogad nevalstisko organizāciju vērtējumā netika piešķirta skates “Gada labākā būve Latvijā 2015” nolikumā paredzētā “Lielā balva”. Tomēr žūrijas priekšsēdētājs  Normunds Grinberg, skatot tendences nozarē, uzskata, ka drīz pienāks gads, kad žūrija piešķirs arī „Lielo balvu’’.

Šogad Latvijas labo būvju – mūsu valsts dārgakmeņu meklēšanā iesaistījās gandrīz 200 bērni no 15 skolām 11 novados. Konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” viņi zīmēja savas pilsētas un pagasta skaistākās ēkas, kuras viņu izpratnē ir kā novada dārgakmeņi; šo dārgakmeņu meklēšanā iesaistījās 10 mediji, neskatot, ka ikdienā ir konkurenti, tā apliecinot, ka ir par kvalitatīvām, drošām un skaistām būvēm Latvijā.

Bērnu zīmējumi un Latvijas labāko būvju attēli ir apskatāmi īpaši skatei izdotajā prestižajā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2015”, kuru par brīvu saņēma ikviens skates noslēguma ceremonijas apmeklētājs. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” noslēguma ceremonijā, kas bija pieejama ikvienam interesentam par būvniecību, piedalījās vairāk nekā 300 apmeklētāju, kas apliecina interesi par būvnieku labajiem darbiem un nozares attīstību.

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” uzvarētāji:

Nominācijā „Sabiedriskā jaunbūve’’
1. vieta CSDD klientu apkalpošanas centrs. Eizenšteina iela 6, Rīga.
2. vieta - Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskais centrs. Jelgavas iela 1, Rīga.
3. vieta - VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” pasažieru termināļa paplašināšanas 5. kārta – Ziemeļu piestātnes būvniecības 1. kārta. Lidosta Rīga 10/1, Mārupes novads.
Atzinība - viesu nama komplekss. Ikšķiles iela 4, Jūrmala.
Atzinība - daudzfunkcionālais centrs Lielais Dzintars. Radio iela 8, Liepāja.

Nominācijā „Dzīvojamā jaunbūve’’
1. vieta - dzīvojamā jaunbūve. Bulduru prospekts 19, Jūrmala.
2. vieta - multifunkcionāla centra 2. kārta. Blaumaņa iela 20, Rīga.
3. vieta - daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Strēlnieku iela 7, Rīga.
Atzinība - daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamā ēka. Putnu iela 31, Rīga.
Atzinība - mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas. Dzintaru prospekts 26 un 28, Jūrmala.
Atzinība - daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Stendes iela 5, Rīga.

Nominācijā „Pārbūve’’
1. vieta Maltas 1. vidusskolas un Maltas 2. vidusskolas ēkas pārbūve un kopējās infrastruktūras pārbūve. Skolas iela 5 un Sporta iela 5, Malta, Rēzeknes novads.
2. Vieta - Alūksnes muižas apbūves brūža ēka, O. Vācieša iela 2, Alūksne, Alūksnes novads.
3. vieta - Dzintaru koncertzāles slēgtā zāle. Turaidas iela 1, Jūrmala.
Atzinība - ēkas pārbūve. O. Vācieša iela 6B, Rīga.
Atzinība - Cēsu centrālās bibliotēkas ēka. Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu novads.
Atzinība - Ventspils tehnikuma komplekss – mācību ēkas pārbūve, dienesta viesnīcas jaunbūve. Saules iela 15, Jūras iela 16, Ventspils.
Atzinība - ēkas Vecā pagastmāja pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi. Katvaru pagasts, Limbažu novads.
Atzinība - SCHNEIDER Electric elektrisko un elektronisko komponenšu rūpnīcas pārbūve. Krustpils iela 35/35a, Rīga.

Nominācijā „Atjaunošana’’
Atzinība - energoefektivitātes paaugstināšana daudzīvokļu dzīvojamā mājā. Augusta Dombrovska iela 49, Rīga.
Atzinība - Tilžas internātpamatskolas vienkāršotā atjaunošana energoefektivitātes paaugstināšanai. Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads.

Nominācijā „Restaurācija’’
1. vieta - Rīgas pils priekšpils atjaunošana – restaurācija, Rīgas pils priekšpils austrumu piebūves atjaunošana. Pils laukums 3, Rīga.
Atzinība - fasādes krāsojuma atjaunošana un jumta seguma nomaiņa. Brīvības iela 61, Rīga.

Nominācijā „Inženierbūve’’
1. vieta VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” pirmā perona rekonstrukcija. Lidosta Rīga 10/1, Mārupes novads.
2. vieta - Pilssalas attīstības 3. kārta – Tempļakalna ielas gājēju tilts. Pilssala, Alūksne, Alūksnes novads.
3. vieta - Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija. Skrunda, Skrundas novads.
Atzinība - maģistrālo kanalizācijas sistēmu kolektoru rekonstrukcija (DK-15) Daugavpilī.
Atzinība - Ventspils Brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās teritorijas labiekārtojuma pārbūve un kuģu stāvēšanas piestātnes Nr. 25B atjaunošana. K. Valdemāra iela 6, Ventspils.

Nominācijā „Ainava”
1.vieta - Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – skaņas valnis un transporta infrastruktūras izbūve. Kokneses prospekts 1a, Rīga.
Atzinība - dabas tūrisma infrastruktūras būvdarbi Gaujas nacionālajā parkā un dabas liegumā Mežmuižas avoti. Amatas, Kocēnu, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Siguldas novadi.
Atzinība - Teritorijas labiekārtojuma sadaļa projektam „Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi”, Pērses iela 16a, Mārupe, Mārupes novads.

Skati „Gada labākā būve Latvijā 2015” (2015. gada 23. novembris – 2016. gada 17. marts) organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Latvijas Būvuzņēmēju partnerība sadarbībā ar 13 nozares profesionālajām organizācijām: Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Latvijas Akustiķu apvienību, Latvijas Ainavu arhitektu biedrību, LAK Restauratoru ģildi, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību Latvijas Ceļu būvētājs, Latvijas Ģeotehniķu savienību, Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienību, Transportbūvju inženieru asociāciju; Latvijas Elektroenerģētiķu, energobūvnieku asociāciju, Latvijas Arhitektu savienību. Piedalās Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultāte, laikraksti „Dienas Bizness” un „Latvijas Avīze”, žurnāls „Būvinženieris. Sadarbības partneri: LR Valsts prezidenta kanceleja, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija.

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2015” mērķis ir noteikt un popularizēt labi projektētās un uzbūvētās būves Latvijā 2015. gadā, veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem.

Skate „Gada labākā būve Latvijā 2015” notiek jau astoņpadsmito reizi. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem, objektu novērtēšanā piedalās 39 labākie profesionāļi un eksperti, kurus ir deleģējušas nozares sabiedriskās organizācijas. Skate ir pieejama visiem būvniecības dalībniekiem. Skate notiek trīs kārtās.

Skates „Gada labākā būve 2015” ģenerālsponsors ir apdrošināšanas sabiedrība „ERGO”, kas skati atbalsta jau otro gadu. Sponsori: „Karcher”, „BIM Solutions”, „Knauf”, „Ramirent”, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jelgavas tehnikums, „Mapei”, „Schneider Electric” un auto noma „Sixt” ar kuras autobusiem žūrija ieradās objektos.

Informācija: Latvijas Būvnieku asociācija: 67228584, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.latvijas-buvnieku-asociacija.lv
www.facebook.com/gadabuve
www.twitter.com/GadaBuveLV
www.gadabuve.lv

Sport media | Gifts for Runners