Žūrija 2015

Šogad skatei "Gada labākā būve Latvijā 2015" pieteiktās būves vērtēs 34 nozares eksperti un profesionāļi no nozares profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem:

Būvmateriālu ražotāju asociācija - Leonīds Jākobsons, Mārtiņš Maskavs

LAK Restauratoru ģilde - Vilnis Muižnieks, Rihards Platais

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība - Kristīne Dreija, Lilita Zeltiņa

Latvijas Akustiķu apvienība - Jānis Tālbergs, Andris Zabrauskis

Latvijas Arhitektu savienība - Mārtiņš Jaunromāns, Juris Mitenbergs

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija - Normunds Tirāns, Gatis Vilks

Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" - Jānis Austriņš, Zigmārs Brunavs

Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija - Vilnis Krēsliņš

Latvijas Ģeotehniķu savienība - Kaspars Bondars, Valters Celmiņš

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome - Maija Križmane, Andris Veinbergs

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija - Guntars Maļina

Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Sandra Gusta, Juris Skujāns

Latvijas Pašvaldību savienība - Maija Geidāne, Dace Medniece

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība - Aivars Brambis, Egīls Dzelzītis

Rīgas Tehniskā universitāte - Uģis Bratuškins, Ineta Geipele, Mārtiņš Vilnītis

Transportbūvju inženieru asociācija - Elmārs Daniševskis, Jānis Rāzna

Būvniecības attīstības stratēģiskā partnerība - Raivis Teivāns

Latvijas Būvinženieru savienība - Artis Dzirkalis, Juris Mellēns

Schneider Electric - Gatis Arājums, Andris Krūmiņš

Hidroinženieris - Egīls Emersons

 

Žūrijas saraksts var tikt papildināts.

 

 

Authentic Sneakers | UK Trainer News & Releases