Žūrija 2016

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijas komisijas priekšsēdētājs
Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2016” žūrijas komisijas locekļi, būvniecības industrijas
nevalstisko organizāciju, augstskolu un publiskās pārvaldes deleģētie pārstāvji:

Būvmateriālu ražotāju asociācija
Leonīds Jākobsons, Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors
Andris Plociņš, Vincents Polyline direktors

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome
Maija Križmane, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes projektu eksperte, LEED Green Associate, zaļās būvniecības entuziaste
Andris Veinbergs, SIA Knauf tehniskais vadītājs

Latvijas Ainavu arhitektu biedrība
Madara Markova, Dr. arch., LLU Vides un būvzinātņu fakultātes docente

Latvijas Arhitektu savienība
Arnis Kleinbergs, arhitekts, Arhis Arhitekti biroja vadītāja vietnieks, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā „Gada arhitekts 2016”
Juris Mitenbergs, SIA AB3D vadītājs, arhitekts, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā „Gada arhitekts 2016”

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
Normunds Tirāns, SIA IG Kurbads būvinženieris un biroja vadītājs, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā „Gada inženieris 2014”
Matīss Apsītis, būvinženieris projektēšanas birojā SIA Arenso

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs“
Zigmārs Brunavs, biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” izpilddirektors

Latvijas Elektroenerģētikķu un energobūvnieku asociācija
Vilnis Krēsliņš, Dr. sc. ing., Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs

Latvijas Ģeotehniķu savienība
Kaspars Bondars, Dr. sc. ing., RTU Būvniecības fakultātes Civilo ēku būvniecības katedras docents, katedras vadītājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts kategorijā „Gada inženieris 2014”
Sigita Dišlere, LU pētniece, SIA Firma L4 projektu vadītāja

Latvijas Pašvaldību savienība
Dace Medniece, Ādažu novada būvvaldes vadītāja
Maija Geidāne, Siguldas novada būvvaldes galvenā arhitekte

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
Aivars Brambis, SIA Aqua-Brambis valdes priekšsēdētājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts par mūža ieguldījumu būvindustrijā
Egīls Dzelzītis, Dr. hab. sc. ing., RTU profesors, LSGŪTIS valdes priekšsēdētājs

Transportbūvju inženieru asociācija
Jānis Rāzna, būvinženieris
Elmārs Daniševskis, SIA E. Daniševska birojs valdes loceklis, TIA, ceļu inženieris, satiksmes infrastruktūras plānotājs

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
Guntars Maļina, SIA Aqua-Brambis valdes loceklis, vecākais inženieris, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Latvijas Būvinženieru savienības biedrs, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības biedrs; Būvindustrijas lielās balvas laureāts 2010 gadā kategorijā Gada inženieris – projektētājs

Rīgas Tehniskā Universitāte
Uģis Bratuškins, Dr. arch., profesors, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes dekāns
Mārtiņš Vilnītis, asociētais profesors, inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas Būvniecība direktors, RTU Būvražošanas katedras vadītājs, SIA MV Consult īpašnieks, nekustamā īpašuma vērtētājs un būvuzraugs
Ineta Geipele, Dr. oec., RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore, profesore

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Juris Skujāns, Dr. sc. ing., LLU Arhitektūras un būvniecības fakultātes profesors, Būvindustrijas lielās balvas laureāts par mūža ieguldījumu būvindustrijā
Sandra Gusta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, 1. līmeņa profesionālās studiju programmas „Būvniecība” direktore, Dr. oec., Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības un zinātnes sekcijas biedre, LLU Jaunatnes kopas vadītāja, Latvijas Ekonomistu asociācijas valdes locekle
Arturs Lešinskis, Dr. sc. ing., LLU viesprofesors, Būvindustrijas lielās balvas laureāts par mūža ieguldījumu būvindustrijā

Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija
Juris Mellēns, Valmieras pilsētas būvvaldes galvenais būvinspektors

Būvniecības valsts kontroles birojs
Jānis Palamarčuks, Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktora vietnieks, valsts galvenais būvinspektors, Inspekcijas nodaļas vadītājs

Latvijas Būvinženieru savienība
Artis Dzirkalis, SIA CMB valdes priekšsēdētājs, vadošais būvinženieris
Vija Gēme, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece investīciju jautājumos
Juris Skalbergs, Latvijas Arhitektu savienības biedrs, SIA JS & Partneri valdes priekšsēdētājs, Būvindustrijas lielās balvas laureāts par mūža ieguldījumu būvindustrijā

Latvijas Būvnieku asociācija
Egils Emersons, Dipl. ing., specializācija būvkonstrukciju hidroizolācijā, strādā praktiskajā būvniecībā hidroizolācijas jomā

url clone | Entrainement Nike